Wat is sportmassage?

Sportmassage is meer dan alleen een massage, het bestrijkt een breed gebied.

Bij sportmassage hebben we te maken met;

 • het toepassen van verschillende massage handgrepen ten gunste van
 • het verbeteren van de sportprestatie.
 •  het verlenen Eerste Hulp Bij (Sport) Ongevallen
 • het uitvoeren van functietesten
 • het bewegingsapparaat en beoordelen
 • het aanleggen van functionele bandages/tapes
 • het adviseren op verschillende relevante gebieden ten behoeve van de gezondheid, (voeding, etc.)

 

Iedereen die gezond is en aan sport of andere belastende activiteit deelneemt is geschikt voor sportmassage. Dus ook niet (top)sporters kunnen een sportmassage behandeling ervaren.

(De diverse hoofdstukken van de informatie over sportmassage zijn hieronder te vinden.

De totale tekst kan volledig doorlopen worden, maar door op een hoofdstuk te klikken wordt rechtstreeks naar het betreffende onderwerp gesprongen.)

Verloop van de sportmassage

Eerst vindt er een kennismaking plaats en vervolgens zal een anamnese, intake, inspectie, plaats vinden, vervolgens zal het functieonderzoek en aansluitend bespreking van aanpak van klacht/ doel plaats vinden.

Als we op de aanpak uitkomen van een massage , gaat het als volgt.

De massage vindt plaats op een massage tafel in de praktijkruimte in een rustige, prettige ontspannen sfeer. Als cliënt dient u zich in een ontspannen en comfortabele houding te bevinden, waarbij het lichaamsdeel ontbloot is wat vanwege de klacht behandelt zal worden. De handgrepen bij een stimulerende sportmassage zijn krachtiger als bij een sederende sportmassage.  U zich snel ontspannen voelen.

Als sportmasseur pas ik tijdens de behandeling een verscheidenheid aan handgrepen toe. Afhankelijk van het beoogde doel van de behandeling en wordt er een combinatie van de massagetechnieken( intermitterend drukken, effleurages, petrissages, fricties, tapotements, vibraties en schuddingen) gebruikt.

Verschillende handgrepen dan wel massagetechnieken worden uitgevoerd op of over huid, spieren, pezen, gewrichtsbanden en gewrichten. Hierdoor ontstaat een zogenaamde hands-on-massage ter verbetering  van onder andere  de:

 • doorbloeding (hyperaemia)
 • stofwisseling (o.a. lymfecirculatie)
 • spierspanning (tonus)
 • gemoedstoestand (beïnvloeding hypofyse)

Geschiedenis van de sportmassage

Uit circa 5000 jaar oude documentatie dateren de eerste massagetechnieken. De werking en effecten van een massage worden ook beschreven door , de grondlegger van de moderne westerse geneeskunde, Hippocrates. Zo lijkt het dat massage altijd heeft bestaan en is er gedurende de evolutie een verscheidenheid aan verschillende soorten massage ontstaan.

In tijden van Napoleon werd de klassieke massage beschreven. In de 18e en 19e eeuw is de verdieping in de massagetechnieken echter goed op gang gekomen. O.a. de zweed Per Henrik Ling en de Nederlander Johann Mezger (verbleef in Domburg)worden gezien als de grondleggers van de hedendaagse massage.

In de 20ste eeuw is uit deze moderne massage de hedendaagse sportmassage ontstaan.