Molenwater 137 4331 SG Middelburg
+31630056130
info@praktijkallinall.nl

Privacyverklaring

Touch for health en massages

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

In sommige gevallen kan het nuttig zijn aanvullende informatie over uw gezondheid op te vragen bij een huisarts of een andere zorgverlener. Dit gebeurd uitsluitend in overleg met u. Deze gegevens worden in het dossier gegevens opgenomen. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:  

zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens

ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Altijd eerst met u overleg indien gegevens worden opgevraagd of gedeeld 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  Uw cliĆ«ntendossier blijft zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.  

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:  

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. 

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 

Voor uw zorgnota (hierop staat uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en de datum van behandeling, ik ben niet aangesloten bij een instantie die ervoor zorgt dat de behandeling  vergoed wordt.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze verklaring kan schriftelijk wordt verstuurd via de mail als de eerste afspraak online verstuurd is en ligt in de praktijkmap in de wachtruimte in de praktijk.

Afspraak maken

Bel direct

Mail direct

Molenwater 137

4331 SG Middelburg

info@praktijkallinall.nl

06-30056130